top of page

New works


Music Video for KOIBUCHI MASAHIRO "OH NO" 監督・撮影しました。ぜひご覧ください。

Starring : Shino

Dir/Cam : Daigo Ando

1st AC : Hiroaki Fukusako

2nd AC : Tomorrow Otaki

Video staff / Extra : Eishun Kazama / Shinichiro Ikeda

VFX : Tatsuji Nojima


bottom of page